کارکرد و وظایف نماینده مجلس

 

پرسش:

روراست باشیم، مردم از دو چیز بیزارند: ۱- فریب ۲- بی قانونی

اگر کار نماینده قانونگذاری است، چطور می توانیم از این کسوت برای منافع منطقه استفاده کنیم. ما وظایف نماینده را می دانیم:
۱- قانونگذاری ۲- نظارت بر اجرای قوانین
اگر با علم به محدوده اختیارات و وظایفی که داریم، به مردم وعده ای بدهیم که شدنی نیست، مردم را فریب داده ایم. اگر برای رسیدن به اهداف و وعده های خودمان اقداماتی فراتر از اختیارات مان بکنیم، بی قانونی کرده ایم.
چطور می توانیم کاری بکنیم که وارد این دو مقوله نشویم؟

پاسخ:

اول این که من در ایام تبلیغات انتخاباتی هیچ وعده غیر منطقی و نشدنی به مردم ندادم. چرا که اساسا این کار اخلاقی نیست. نماینده مجلس دو وظیفه دارد. یکی قانونگذاری و دیگری نظارت است. وقت های بخصوصی هم در اختیار نماینده می گذارند که مشکلات و معضلات حوزه انتخابیه خودش را پیگیری کند، مثلا در جلسات وزارتخانه های مختلف یا استانداری شرکت بکند. مشکلات شهرستان را به گوش مسئولان استانی و کشوری برساند. این منافاتی با وظایف ذاتی نماینده مجلس ندارد و بلکه مکمل وظایف نماینده مجلس است. یعنی تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن هیچ منافاتی با این ندارد که نماینده مجلس پیگیر مسایل، معضلات و مشکلات حوزه انتخابیه و شهرستان خودش باشد.