چند عنوان مهم برنامه های اقتصادی برای آستارا

 

 

پرسش:

در باره ی مشکلات منطقه و مشکلات شهرمان و راهکار هایی که در نظر دارید و فکر می کنید که باعث حل این مشکلات شود توضیح دهید

پاسخ:

البته نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی نمایندگان کل ملت ایران هستند. ضمن این که نماینده حوزه انتخابی خودشان هستند نمایندگان کل ملت ایران هستند.

برای بنده هم مشکلات شهرستان آستارا چون عرق دارم و تعلق دارم به شهرستان آستارا، اولویت دارد. آستارا مشکلات زیادی دارد.

مشکل بیکاری که دامنگیر کل جوانان کشور است، در  ومنطقه ماهم طبیعتا این مشکل وجود دارد.

مشکل فاضلاب شهری که به لحاظ بهداشتی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.

مشکل آب شرب روستایی که روستانشینان ما با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

مشکل گمرک

و کلا آستارا یک سرمایه خام است که احیا نشده است. و این خودش یک مشکل بزرگ است. ما باید آستارا را احیا کنیم.

راهکار هم برای حل این مشکلات داریم.

هر مشکلی اولا باید با راه حل خودش حل شود. مشکل فاضلاب و آب شرب روستایی بودجه کلانی می طلبد که در حوزه اختیارات دولت محترم است و ما باید پی گیر شویم که دولت ورود کند در این بحث و این مشکل را حل کند. البته ما می توانیم از پتانسیل بخش خصوصی هم استفاده کنیم و این مشکل از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی هم قابل حل است.

حل مشکل بیکاری از مسیر بخش خصوصی قابل است. نمی خواهم بگویم انحصارا از این راه اما قسمت قابل توجهی از طریق بخش خصوصی حل خواهد شد. تا بخش خصوصی وارد میدان نشود و سرمایه گذاری در این شهرستان صورت نگیرد، مشکل اشتغال و مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

همه می دانیم طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و ما در صدد این هستیم که سرمایه داران سرمایه گذار بهره بردار را – تاکید می کنم – بهره بردار را (چون کسانی بودند آمده اند، سرمایه دار بودند. سرمایه گذاری کرده اند اما نتوانسته اند بهره برداری کنند.) دعوت می کنیم، بهره برداری بکنند و قسمت عمده ای از مشکلات جوانان این شهر که همان بیکاری است حل شود.

باز مشکل احیای آستارا در حوزه صنعت توریسم با ورود بخش خصوصی است که حل خواهد شد و گویا که دولت هیچ نقشی را نمی خواهد در بحث احیای صنعت توریسم داشته باشد. البته دولت هم حق دارد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی می خواهد عمل کند. و ما هم از این اصل حمایت خواهیم کرد و طبق این اصل از سرمایه داران سرمایه گذار بهره بردار حتما حمایت خواهیم کرد و این موضوع در راس برنامه های بنده است. ما در خدمت سرمایه گذاران هستیم.

 

پرسش:

آشنایی با مشکلات شهر و آشنایی با مسائل و مشکلات روز کشور و نیاز ها، خودش لازمه و پیشنیازی است که بتواید در جهت رفع آن اقدام کنید. برای افزایش آگاهی خودتان در این زمینه فکر می کنید که چه فعالیت ها و چه مطالعاتی به صورت مستمر لازم خواهد بود؟

پاسخ:

ما کارگروه های متعددی داریم که شما هم در جریان هستید. از طریق این کارگروه ها ما مشکلات را ارزیابی کردیم، اولویت بندی کردیم، اهم و مهم کردیم مشکلات را و طبق اولویت بندی انجام شده این مشکلات را پی گیری خواهیم کرد و از طریق همان کارگروه ها مشکلات مردم خواهیم بود.