انگیزه ورود به مجلس

پرسش: شاید برای پرسیدن این سؤال دیر شده باشد، انگیزه شما از نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی چه بود. چه موضوع و دیدگاهی باعث ورود شما به این عرصه شد؟

پاسخ: انگیزه ها باید بر اساس پتانسیل ها باشد. انگیزه من خدمت به کشورم، ملت عزیز ایران و مخصوصا مردم شریف شهرستان آستارا است و اساس من استفاده بهینه از پتانسیل شهرستان آستارا در راستای توسعه این شهرستان است. یکی دیگر از دلایلی که باعث شد وارد این عرصه بشوم، مغفول ماندن اندیشه ها و نظرات جوانان این دهه بود. بنده وارد شدم که اندیشه ها و نظرات جوانان رو احیا کنم و این کار رو کردم. شما در انتخابات هم دیدید که ۸۰% اعضای ستاد ما را جوانان تشکیل دادند.