حمایت از سرمایه گذاران

پرسش:
آقای داداشی! در مورد جذب سرمایه گذار و به گفته ی شما «سرمایه دار ِ سرمایه گذار ِ بهره بردار» صحبت کنیم. در سال های گذشته، سرمایه گذارانی آمدند و سرمایه گذاری که وارد می شود و اقدام می کند، گاهی به صورت گله مند و ناراضی کار را رها می کند و می رود. شما عنوان کردید که از سرمایه گذاران باید حمایت کرد. سؤال این است به چه شکلی از سرمایه گذاران حمایت کنیم که بمانند و پروژه شان را به بهره برداری برسانند. مشخصا هیچ سرمایه گذاری نمی خواهد که بیاید و بهره برداری نکند.
پاسخ:
البته بنده مرجع صادر کننده مجوز ها نیستم. ولی اگر کسی برای سرمایه گذاری بیاید و بخواهد سرمایه گذاری اصولی و درست انجام بدهند که منجر به نتیجه شود، و در این میان کسانی در این راه بخواهند خلل و مشکل ایجاد بکنند، من از سرمایه گذار حمایت کامل خواهم کرد تا نتیجه درست و اشتغال زا را در آستارا بگیریم انشاءالله.
پرسش:
گاهی اوقات مسایلی که پیش می آید ناهماهنگی بین ادارات، یا واضح تر بگوییم سهم خواهی ادارت و افراد است. بدین صورت در مقابل کار در حال انجام وارد می شوند و روند پیشرفت را مختل و کند می کنند. علاوه بر این، موضوع دیگر، مخالفت هایی است که بعد از اخذ مجوزها  بروز می کند. مثلا کاری شروع می کنید و در مرحله زیرساخت ها هستید، اعتراض هایی از جوامعی مثلا حامیان محیط زیست (با تمام احترامی که همه به مقوله حفظ محیط زیست داریم)، مابع طبیعی و … صورت می گیرد و علتش این است که در جریان هدف کلی قرار نگرفته اند. برای این که بیشتر از این دچار وقفه و خلل نشویم، چه کاری بکنیم که این موانع را برطرف کنیم و جلوی این عواقب [و سؤ تفاهم های] پیش بینی نشده را بگیریم؟
پاسخ:
در خصوص بخش اول سؤال، عرض کردم که اگر یک سرمایه گذار اصولی و منطقی بیاید و سرمایه گذاری کند، من اخلاقا خودم را موظف به حمایت از ایشان می دانم.
در خصوص قسمت دوم سؤال، بحث صدور مجوز مطرح است. وقتی یک سرمایه گذار مجوز اجرای یک پروژه را از سازمان های ذی ربط دریافت می کند، از فیلترهای متعددی (مانند محیط زیست، شیلات و …) عبور کرده است. در واقع کارشناسان اکوسیستم مجوزها را صادر می کنند. ما و دیگران باید مطیع قانون باشیم و فراتر از آن حرکت نکنیم.