تصویب طرح اشتغال فراگیر «حرکت»

نشست شورایعالی اشتغال با حضور حسن روحانی پایان یافت و بر اساس آن طرح اشتغال فراگیر «حرکت» به عنوان بسته جدید اشتغال سال ۹۵ برای کل کشور تصویب شد.
منبع: http://www.entekhab.ir/fa/news/265191
تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
کد خبر: ۲۶۵۱۹۱