اهمیت سهم مردم و بخش خصوصی در بهبود اقتصاد

موفقیت در سیاست های اقتصادی در گرو بهبود وضعیت معیشتی/ نقش مهم دولت در سهیم کردن مردم در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی

سرویس اقتصادی

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در سهیم کردن مردم در اقتصاد و همچنین حمایت از بخش خصوصی نقش مهمی دارد البته اعمال نظارت های موثر در استفاده از بخش خصوصی، بسیار مهم است

ولی داداشی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درخصوص مسائل اقتصادی کشور گفت:باید توجه داشت تصمیمات اقتصادی بصورت زنجیره ای باهم در ارتباط هستند به عبارتی باید سطح کارشناسی تدابیر به نحوی باشد که تمامی تاثیرات یک اقدام اقتصادی در صنعت لحاظ  شود.

 

دولت در سهیم کردن مردم در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی نقش مهمی دارد

نماینده مردم آستارا درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید پذیرفت زمانی می توانیم بیان کنیم در اقتصاد عملکرد مطلوب داشته ایم که نتیجه حاصل از تدابیر اقتصادی در زندگی و معیشت مردم ملموس شود و سطح رفاه ارتقا یابد.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید کارهای اقتصادی توسط مردم انجام شوند به عبارتی مردمی شدن اقتصاد باید لحاظ شود.

 

تاثیرات کنترل نرخ تورم در زمان خرید کالا باید ملموس باشد

داداشی ادامه داد:همگام با اقدامات اقتصادی که در سطح کلان اقتصاد کشور تاثیرگذار است،باید تدابیر اقتصادی نیز انجام شود که در کوتاه مدت روی بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر گذار است.

وی گفت:مردم انتظار دارند تاثیرات کنترل نرخ تورم در زمان خرید کالا لمس کنند.

نماینده مردم آستارا در دوره دهم مجلس شورای اسلامی،افزود:دولت درسهیم کردن مردم دراقتصاد و همچنین حمایت از بخش خصوصی نقش مهمی دارد،البته اعمال نظارت های موثر در استفاده از بخش خصوصی،بسیار مهم است./

پایان پیام

زمان انتشار: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

آدرس منبع:

http://www.icana.ir/Fa/News/300448