تذکر شفاهی ماده ۷۹

پس از ردِ دو فوریتی بودن و در نهایت تصویب یک فوریت برای طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، توضیحات راجع به دلیل مخالفت با دو فوریتِ طرح، توسط ولی داداشی به صورت تذکر شفاهی بیان گردید:

بسم الله الرحمن الرحیم

من یک یادآوری کنم به دوستان موافق این طرح. این بحث از اهمیت ویژه برخوردار است و نیاز به کار تخصصی در کمیسیون حقوقی و کمیسیون های مربوطه دارد. ما کاری نکنیم که حاکمیت در حاکمیت به وجود بیاید. من [صرفا] با قید دو فوریت این طرح مخالف بودم. (به دلیل این که دو فوریت مجلس را ملزم به رسیدگی خیلی سریع خواهد کرد که فرصت بررسی کارشناسی و دقت عمل را از ما می‌گیرد) من هم [تأکیداَ] موافقم که باید با مفاسد اقتصادی و سایر مفاسد در کشور مبارزه کنیم ولی این کار نباید با هول و عجله باشد.

با تشکر

پایان پیام.