نطق حمایت از ایثارگران و رزمندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس

ما نمی‌توانیم با رزمندگان، جانبازان و ایثارگران در این قانون مبارزه کنیم! مگر ما می‌توانیم از رزمندگان حمایت نکنیم؟ نظر من این است که پیشنهاد جدید داده بشود و این ماده حذف نشود.

اگر این ماده حذف شود، بار روانی بدی برای ایثارگران و جانبازان عزیز –که این همه برای کشور زحمت کشیده‌اند- ایجاد خواهد شد.

خواهش من است که این ماده حذف نشود و با حذف این ماده مخالفم.