اطلاعیه مهم در خصوص منابع خبری مورد تأیید

دوستان گرامی
دیدگاه و اظهار نظرهای اینجانب از طریق وب‌سایت و کانال رسمی ولی داداشی و نیز خبرگزاری‌های معتبر منتشر می شود. مطالب منتشر شده در کانال های متفرقه در صورتی که فاقد منبع معتبر باشد اعتبار ندارد.

با احترام
ولی داداشی
نماینده مردم شریف شهرستان آستارا
در مجلس شورای اسلامی

توضیح مدیر سایت:
موضوعِ شیوه ارتباط با مردم و استناد اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به نماینده آستارا در پیام نوروزی آقای ولی داداشی و همچنین برگه شرایط و قوانین هم پیش از این اشاره شده است.