سخنران مخالف با رد کلیات اولیه طرح حفظ اراضی کشاورزی

بسم الله الرحمن الرحیم
اشکالات و دلایلی که در رد این طرح آورده شده، مخدوش و قابل نقض است. من چند مورد را عرض می کنم.
(اشکال های وارده توسط کمیسیون کشاورزی در رد کلیات طرح حفظ اراضی کشاورزی)
اشکال اول: جرم‌انگاری ماده ۱ طرح بدون پیش بینی مجازات و ضمانت اجرا، بی‌اثر خواهد بود.
– این اشکال با همکاری کمیسیون قضایی حل می شد. مصداق ماده جرم شناسایی می شد، یا این که مصداق جرم این عمل تعریف می شد.
اشکال دوم: ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت در ماده ۳ طرح موجب افزایش هزینه‌های عمومی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است
– اولا مگر کمیسیون کشاورزی شورای نگهبان است که ایراد قانون اساسی می گیرد؟
– ثانیا ایجاد سامانه پنجره واحد باید انجام بشود اگر چه هزینه داشته باشد. کمیسیون کشاورزی به جای این که راه‌حلی برای برطرف کردن ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی ارایه کند، به کلی این طرح را رد کرده است.
اشکال سوم: اجازه احداث شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی در کلیه اراضی کشاورزی موضوع ماده ۹ طرح موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مقیاس وسیع می شود و با هدف اصلی طرح –که حفاظت از اراضی کشاورزی است- در تعارض است.
– دوستان دقت کنید اولا تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیاز به کار کارشناسی دارد که در ماده ۹، این مهم دیده شده است و با کار کارشناسی تغییر کاربری اتفاق خواهد افتاد.
– ثانیا در خیلی از شهرستان‌ها اراضی قابل واگذاری به صنایع خیلی کم هستند.
اشکال چهارم: برخی از مواد، مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی نظام در امور کشاورزی دارد.
من می‌پرسم که کدام ماده این طرح مغایر با سیاست‌های کلی نظام است؟ آن را ذکر نکرده اید.
اشکال پنجم: در ماده ۳۶ طرح هر گونه اصلاح در خصوص آن را منوط به رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است. این امر مغایر با ماده ۱۱۹ آیین نامه داخلی مجلس است. دوستان عزیز! ماده ۱۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس یک «مگر» هم دارد. دوستان به استثنائیه ماده ۱۱۹ دقت نکرده‌اند.
اشکال ششم: موظف نمودن دولت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه موجب افزایش هزینه‌‎های عمومی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. مگر دادن وام قرض‌الحسنه به کشاورز باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود؟ کمیسیون منبع مالی این طرح را بررسی می‌کرد و آن را درست می کرد. دوستان در کمیسیون به جای این که مشکل اصل ۷۵ را حل کنند، به کلی صورت مسأله را پاک کرده‌اند.

با توجه به موارد فوق از همکاران عزیز تقاضا می‌کنم که به رد این طرح، رأی ندهند.

تشکر می‌کنم

***

نمایندگان مجلس به این طرح، رأی مخالف دادند و تصویب نشد.

لینک منبع‌های مرتبط:

  1. مخالفان رد طرح حفظ اراضی کشاورزی مطرح کردند:
    تغییر کاربری اراضی کشاورزی وضعیت نابسامانی ایجاد کرده است/ طرح کاربری اراضی از زمین خواری جلوگیری می کند
    خبرگزاری خانه ملت: http://www.icana.ir/Fa/News/313880
  2. کلیات اولیه طرح حفظ اراضی کشاورزی رد شد
    خبرگزاری خانه ملت: http://www.icana.ir/Fa/News/313870