اخطار اصل ۸۸ و تذکر ماده ۲۰۹

پی گیری سوآلات مطروحه به وزیر جهاد کشاورزی: پره های صیادی شهرستان آستارا و شمال کشور پرورش کرم کمپوست به وزیر راه: عدم پیشرفت اسکله بندر آستارا عدم پیشرفت راه آهن بارانداز آستارا-آستارا به وزیر اقتصاد: فروش به یک چهارم قیمت پمپ بنزینهای استان بعد نظارتی مجلس: بنده سوآل به هیئت رئیسه در باره عدم پرداخت جوائز صادراتی دارم، از من نگرفتند! باید تحویل بگیرید و کمیسیون تصمیم بگیرد که وارد است یا خیر.