نطق میان دستور درباره آستارا

تشکر از مردم شریف شهرستان آستارا به خاطر انتخاب به کسوت نمایندگی شناسنامه علمی و سواد آستارا آستارا سرزمین شهیدان اساتید و مفاخر آستارا روستاهای زیبای آستارا حیران، چملر، مشند، گیلده، آبشار لاتون و لوندویل از جلوه های زیبای خداوند متعال است. بازار و بازاریان، گمرک و صیادان صنعت گردشگری آستارا مشکل بیکاری در شهرستان ظرفیت های فوق العاده شهرستان آستارا مشکلات اولین اسکله خصوصی کشور بارانداز آستارا..