ثبت قابلیت های سرمایه گذاری

امکانات و قابلیت های کارآفرینی و سرمایه گذاری خود را برای ما ارسال فرمایید. نهایت تلاش من به عنوان نماینده ی آستارا این خواهد بود که با همکارای مسئولان محترم شهر، موانع احتمالی را از سر راه کارآفرینان و سرمایه گذاران محترم رفع نمایم. همچنین در صورتی که شما به عنوان کارآفرین ، تمایل داشته باشید، با استفاده از بانک اطلاعاتی نیروهای متخصص جویای کار، امکان معرفی نیروهای برگزیده و آزموده شده را به شما خواهم داشت.

از حسن نظر و همکاری شما سپاسگزاریم.

مشخصات شخص حقیقی/حقوقی

 

اطلاعات تماس

 

مبلغ سرمایه گذاری

 

توضیحات در خصوص امکانات و شیوه سرمایه گذاری

 

اعتبارسنجی