ثبت پروژه و ایده

اگر احساس می کنید که ایده شما موضوعی بدیع است که می بایست ثبت شود، حتما نخست اقدامات لازم از قبیل ثبت اختراع یا حقوق مالکیت مادی و معنوی آن را از طریق سازمان های ذیربط انجام دهید تا به نام شما ثبت گردد.
بدیهی است این سامانه هیچ مسئولیتی در این زمینه ها به عهده نمی گیرد و هیچ ادعایی در باره حقوق مربوط به ایده ها و خلاقیت ها و استفاده از آنها توسط اشخاص ثالث مسموع و پذیرفته نخواهد بود.
همچنین اگر ایده شما، پیش از ارایه، توسط شخص دیگری به صورت انحصاری ثبت شده باشد، مسئولیت هرگونه خسارت مالی احتمالی به عهده فرستنده ایده است.

مشخصات فردی

 

اطلاعات تماس

 

اطلاعات تحصیلی و شغلی

 

ایده یا طرح کسب و کار

 

اعتبارسنجی